WANNEER DE BEHEEROPTIE VOOR HET BEDRIJF MOET WORDEN GEKOZEN

Gebruik deze krachtige tool waar alle andere reddings- of turnaround-opties zijn overwogen en verdisconteerd, aangezien er veel regels, voorschriften en kosten zijn waarmee rekening moet worden gehouden. De belangrijkste nadelen van deze aanpak zijn de kosten en het controleverlies dat het kan veroorzaken. De bestuurders houden niet de touwtjes in handen, de beheerder bestuurt het bedrijf.

Bovendien moet bij alle correspondentie, e-mails, websites en zelfs het beantwoorden van telefoongesprekken een verklaring worden afgelegd dat het bedrijf “in administratie” is. Dit kan zeer schadelijk zijn voor de marketing van het bedrijf. Tijdens het administratieproces komt er een einde aan het vermogen van de bestuurders om het bedrijf te controleren. Ze hebben nog steeds de plicht om mee te werken en te assisteren bij de administratie, maar ze kunnen geen beslissingen nemen met betrekking tot het beheer van het bedrijf zonder de zeggenschap van de administrateur.

Om het resultaat van de administratie te verbeteren, krijgen de bestuurders in sommige gevallen enkele beslissingsbevoegdheden. Dit is echter volledig ter beoordeling van de administrateur. Ga dus in administratie als hij schulden heeft en niet in staat is om het verschuldigde geld te betalen.

www.vdgboekhouding.nl/